Rotary istorija

Zašto Rotarijanska godina počinje 1. jula

Rotary istorija

Zašto Rotarijanska godina počinje 1. jula

Tekst istražuje istorijske korene za početak Rotarijanske godine 1. jula, naglašavajući ulogu kongresa i finansijskih revizija u utvrđivanju datuma. Od prvog kongresa 1910. do odluke Izvršnog odbora 1913, tekst prati evoluciju vremena početka fiskalne godine i otkriva da je 30. jun postao konstanta od tog perioda, dok se takođe bavi pojmom “Rotari godine” i njegovom upotrebom u administrativnom kontekstu još od 1913. godine.

Istorijski razlozi nastanka jedne tradicije

Da li ste se ikada pitali zašto 1. jul označava početak Rotarijumske godine? Prvobitno, naši kongresi su odigrali ključnu ulogu u određivanju početka fiskalne i administrativne godine.

Prva fiskalna godina Rotarija počela je dan nakon završetka prvog kongresa, 18. avgusta 1910. Fiskalna godina 1911-12. takođe je bila povezana s kongresom, počinjući prvog dana kongresa 21. avgusta 1911.

Sledećeg avgusta, Odbor direktora naložio je reviziju finansija Međunarodne asocijacije Rotari klubova. Revizori su preporučili da organizacija završi fiskalnu godinu 30. juna kako bi sekretaru i blagajniku pružili vreme da pripreme finansijski izveštaj za kongres i odbor, i odrede odgovarajući broj delegata kluba na kongresu.

Izvršni odbor se složio i, u aprilu 1913, odredio 30. jun kao kraj fiskalne godine. To je takođe omogućilo promene u rasporedu prijavljivanja članstva u klubovima i uplata. Čak je i časopis The Rotarian promenio svoj sistem numerisanja tom prilikom da odgovara fiskalnoj godini (počevši od sveske 5, broj 1, u julu 1914).

Rotari je nastavio da održava godišnje kongrese u julu ili avgustu sve do 1917. Delegati događaja 1916. u Sinsinatiju, Ohajo, SAD, odobrili su rezoluciju da se budući kongresi održavaju u junu, pretežno zbog visokih temperatura u gradovima gde su se uglavnom odvijali. Naredni je održan od 17. do 21. juna u Atlanti, Džordžija.

Izraz ``Rotari godina`` koristi se da označi godišnji administrativni period Rotarija od najmanje 1913. Članak u The Rotarian-u iz jula te godine napomenuo je: ``Rotari godina koja brzo prolazi bila je obeležena nekoliko veoma uspešnih zajedničkih sastanaka klubova koji su smešteni tako da se lako i povoljno okupljaju zajedno.``

Od odluke Izvršnog odbora 1913. godine, kraj Rotari godine ostao je 30. jun.