Šta je Rotary?

Postoji mnogo definicija, no većini je zajedničko sledeće:

Rotary je međunarodno udruženje osoba iz stručnog i poslovnog života koje se posvećuju humanim ciljevima,  cene i promovišu visoka etička načela u poslovnom i privatnom životu, te šire dobru volju i razumevanje u svetu.

Od reči "Rotary" treba razlikovati "Rotary International" (RI), čime se misli na svetsku organizacionu strukturu (klubove i distrikte u svim delovima sveta, te centralu u Evanstonu, IL, USA).

Rotary International je prva svetska "Service club" organizacija koja trenutno ima više od 1.2 miliona članova u gotovo svim zemljama sveta.

Između ostalog, RI je zbog svojih aktivnosti (kao što su "PolioPlus", "World Understanding and Peace", itd.), nevladino udruženje međunarodnog značenja, priznata i od stane UN-a.

Finansiranje projekata i programa na nivou Rotary Internationala obavlja se kroz Rotary Fundation.

Rotary Fundation je neprofitna organizacija finansirana isključivo dobrovoljnim prilozima rotarijanaca i prijatelja fondacije koji dele viziju boljeg sveta. Do sada su Rotarijanci u Rotary Fundation donirali preko 2 milijarde $.