Vesti

Sastanak sa nekadašnjim guvernerima

Sastanak sa nekadašnjim guvernerima je važan zbog održavanja kontinuiteta razvoja Rotary zajednice, ali i kako bi aktuelni guverner dobio savete za svoj rad. Na jesenjem sastanku Saveta guvernera razgovaralo se o stanju u Distriktu, predstojećem Rotary Institutu, izborima za guvernera za 2025-26… Drugom delu sastanka prisustvovali su i regionalni direktor USAID za Evropu i projektna menadžerka USAID u Srbiji kako bi razgovarali o Rotary projektima podržanim od ove razvojne agencije.