Vesti

Sastanak posvećen Petničkoj pećini kraj Valjeva

Veoma uzbudljiv sastanak u organizaciji Rotary kluba Valjevo.
Nedavno otkriće najveće evropske pećinske poznoantičke grobnice u Petničkoj pećini kraj Valjeva obišlo je svet. U do sada nepoznatoj dvorani ove pećine pronađeni su skeletni ostaci oko 20 osoba među kojima ima i dece, kao i pokretni materijal koji čeka dalje analize.
Kako je do ovog otkrića došlo i kako je Petnička pećina pokrenula neke nove misterije, govorili su nam Vladimir Pecikoza, arheolog iz Istraživačke stanice Petnica i Danilo Tomić, speleolog iz Društva mladih istraživača “Vladimir Mandić Manda”. Upravo oni su predvodili tim arheologa Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Valjevu, Istraživačke stanice Petnica i speleologa Društva mladih istraživača “Vladimir Mandić Manda” koji je došao do ovog vrednog otkrića.
Kako su nam naši gosti rekli, istraživanje se nastavlja. Sa nestrpljenjem očekujemo nove vesti iz Petničke pećine.