Opremanje 26 vrtića u Srbiji - Global Grant “Godine uzleta”

Slika korisnika Aleksandar Budosan
Aleksandar Budosan 16 oktobar, 2021 - 18:11

Realizujući Global Grant "Godine uzleta" (nosilac projekta Rotari klub Bor) rotarijanci Srbije uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije opremili su 26 vrtića mobilnim nameštajem (niska dvostrana polica, polica sa udubljenjima za likovne materijale, polica za istraživačke aktivnosti i svetleći senzorni sto) i IKT opremom (laptop, video projektor, digitalni fotoaparat, kamera, plastifikator i multifunkcionalni uređaj-kopir, štampač i skener).

Projekat vredan 65.120$ pomogli su USAID, Rotari Fondacija, rotarijanci iz SAD, Nemačke, Švajcarske, Rumunije, Australije, Bugarske, Srbije, grad Bor i grad Pirot. Cilj ovog projekta je da se omogući kontinuirano opremanje predškolskih ustanova u Republici Srbiji kao podrška implementaciji Osnova programa “Godine uzleta” što omogućava interaktivno vaspitanje i veće učešće roditelja. Donirana oprema omogućava i struktuiranje i korišćenje prostora u skladu sa novim programom od strane vaspitača ali i od strane same dece. To sve dopirinosi unapređenju kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja kroz upotrebu IKT opreme u funkciji dečijeg učenja, istraživanja i aktivnosti za oko 3.500 dece u 26 vrtića. Procenjuje se da će ukupne benefite u ovoj fazi imati oko 12.000 dece i članova njihovih porodica.

Predstavnici Rotari Distrikta 2483 Guverner Zorica Jestrović, Past Guverneri Vladimir Matić i Danilo Ljevnaić, Distriktni sekretar Vladimir Lalošević, Koordinator Vladan Mijailović iz RC Bor (nosilac projekta) i predstavnici Rotari klubova obišli su vrtiće iz svih gradova kojima je donirana oprema i uverili se da su donaciju sa oduševljenjem prihvatili i deca i vaspitači.

RC Beograd Čukarica i RC Bor organizovali su 2. i 3. septembra seminar za edukaciju 52 vaspitača iz 26 vrtića kojima je uručena donacija. Sledeći on line seminar sa vaspitačima zakazan je za novembar kada će se razmeniti iskustva u primeni programa Ministarstva prosvete sa novom opremom.