ICC Konferencija

Slika korisnika Aleksandar Budosan
Aleksandar Budosan 2 oktobar, 2021 - 22:41

U Beogradu u hotelu Hyatt dana 02.10.2021.godine održana je ICC Konferencija sa 12 međudržavnih komiteta sa kojima naš Distrikt ima potpisane Protokole o formiranju.

Konferenciju je otvorila DG Zorica Jestrović a specijalni gost nam je bio Cyril Noirtin, predsednik Izvršnog veća ICC-a za 2020/22 godinu.

Sastanku su prisustvovali i Dušan Peterkovič, Guverner Distrikta 1912, Rade Hristovski, izabrani Guverner Distrikta 1912, Nikola Božić, izabrani Guverner Distrikta 2483, past Guverneri Distrikta 2483 Dragan Brajer i Vladimir Matić, Vladan Mijailović, generalni sekretar ICC-a Distrikta 2484 i predsednici i članovi velikog broja ICC sekcija.

Preko Zoom-a uključili su se u rad Konferencije i PRID Corneliu Dinca i PRID Gideon Peiper kao i veliki broj rotarijanaca iz postojećih sekcija.

Konferenciju je pripremio i vodio PDG Vladimir Matić.