ROTARY MONTHS

Rotary meseci

Januar

Mesec služenja zvanju. Tokom ovog razdoblja klubovi ističu važnost poslovnog i profesionalnog života svakog rotarijanaca. Posebne aktivnosti promovišu služenje zvanju kao što su: Test četiri pitanja, Podela nagrada izvanrednim pojedincima koji su se istaklu u svome zvanju, Seminar o podizanju svesti o profesionalnom usmeravanju, organizovanje stručnih poseta, Pomaganje ljudima s fizičkim teškoćama u dobijanju poslova.

Februar

Ovaj mesec je izabran zato što je 23. februara i rođendan Rotari Internešnala. Tokom ovog meseca, Rotari klubovima se preporučuje da prezentiraju programe koji promovišu razumevanje i mir u svetu, kao i da započnu projekte Služenja Međunarodne zajednice u drugim delovima sveta.

Mart

Rotari klubovi sprovode niz inicijativa kako bi podigli svest o očuvanju vodnih resursa. Uz postavljanje banera i distribucije informativnog materijala, klubovi organizuju seminare na klupskom nivou i za lokalnu zajednicu, fokusirane na temu sanitarne zaštite.

April

Ključne inicijative uključuju razvoj programa higijenskog obrazovanja za školsku decu, provođenje seminara za podizanje svesti te pružanje znanja, veština i mogućnosti ženama s niskim primanjima kako bi poboljšale životne navike. Cilj je unaprediti životne uslove budućih generacija kroz edukaciju.

Maj

Rotari klubovi stavljaju naglasak na brojne programe pod pokroviteljstvom Rotaryja usmerenih na dobrobit dece i mladih. Inicijative uključuju sponzoririsanje novih Interact/Rotaract klubova, organizaciju događaja, te kampanje za podizanje sviesti o problemima i potrebi za očuvanjem budućih generacija. Kroz ove aktivnosti, Rotari klubovi pružaju podršku mladima, podstiču kreativnost i svest i zalažu se za održivu budućnost.

Jun

Rotari klubovi aktivno sudeluju u klupskim sastancima posvećenim različitim Fellowship temama. Članovi zajedno prolaze kroz “Rotary Fellowship” literaturu kako bi dublje razumeli njihov značaj i doprinos Rotary zajednici. Dodatno, klubovi podstiču promociju Rotary Fellowship Exchange (RFE) inicijative pozivajući predavače da podele svoja lična iskustva i povežu se s drugim članovima na inspirativan način.

Jul

Nova Rotary uprava preuzima odgovornost s entuzijazmom i posvećenjem prema ciljevima Rotary pokreta. Očekuje se da će doneti nove perspektive, inovacije i ciljeve koji će unaprediti rad kluba i doprineti lokalnoj i globalnoj zajednici.

Avgust

U fokusu meseca članstva i razvoja novih klubova, Rotari klubovi preduzimaju niz koraka kako bi jačali i širili svoje redove: Precizno definisanje članstva kroz ažuriranje popisa klasifikacija, Osnaživanje članova kroz obuku o postupku prijema novih članova, Podsticanje Rotaract članova da se pridruže Rotary pokretu, Razmatranje proglašavanja lokalnih uticajnih osoba počasnim članovima… Kroz ove aktivnosti, klubovi nastoje ojačati svoju zajednicu, pridobiti nove članove i promovisati Rotarijeve vrednosti među širom zajednicom.

Septembar

U mesecu posvećenom osnovnom obrazovanju i pismenosti, Rotari klubovi implementiraju niz inicijativa za unapređenje znanja u zajednici kojima se pordžavaju pravo na osnovno obrazovanje, pismenost i razvoj zajednice, čime utiču na stvaranje obrazovnog okruženja koje podstiče rast i razvoj svakog pojedinca.

Oktobar

Rotari klubovi posvećuju se aktivnostima usmerenim na jačanje lokalnih potencijala i poboljšanje kvaliteta života. Kroz organizaciju seminara o samozapošljavanju, klubovi podstiču svest o poduzetništvu među mladima. Posebna pažnja posvećena je Međunarodnom danu suzbijanja siromaštva kroz aktivnosti usmerene na smanjenje siromaštva u lokalnoj zajednici.

Novembar

Rotari klubovi ističu humanitarne programe koje finansira Rotary fondacija. Klubovi ne samo da skreću pažnju na važnost doprinosa Rotary fondaciji, već i aktivno podržavaju ove programe dodatnim finansijskim doprinosom. Kroz mesec Rotary fondacije, Rotari klubovi ističu važnost humanitarnog delovanja i podstiču svoje članstvo na aktivno sudelovanje u podršci humanitarnim projektima širom sveta.

Decembar

Prevencija i lečenje bolesti jedno je od područja fokusa Rotary Fondacije. I to s razlogom. Zdravlje i vitalnost pojedinca, porodice i zajednice ozbiljno mogu biti narušeni bolešću koja je u mnogim slučajevima preventivna. Prevencija bolesti zapravo je ključ napretka i u drugim oblastima zbog međusobne povezanosti s drugim područjima fokusa poput vode i sanitacije te majčinskog i dečjeg zdravlja.