Šta je to Rotary?

Rotary Fellowships

Rotarijanstvo se zasniva na druženju, a kroz različite vidove fellowshipa (udruženja, društva) upravo se podstiče, razvija i jača druženje među Rotarijancima i Rotaraktorima širom zemaljske kugle i na taj način doprinosi širenju razumevanja i mira u svetu.

Rotary Fellowship su međunarodne grupe koje dele zajedničku strast za pružanje pomoći zajednicama iz kojih dolaze. Biti deo ovakvog društva je zabavan način da steknete prijatelje širom sveta, istražite hobi ili profesiju i obogatite svoje rotarijsko iskustvo.

Prijateljstvo, druženje i rad u rotarijanskim Fellowshipima

Fellowship su udruženja, grupe Rotarijanaca i Rotaraktora, koje predstavljaju oblik druženja članova sa zajedničkim interesom u rekreacijskim aktivnostima (sport, hobi) ili ih povezuje sklonost i interes po pitanju struke, zanimanja ili pojedinih programa.

Učestvovanje u radu pojedinog fellowshipa otvara velike mogućnosti u sklapanju i širenju prijateljstva, razumevanja i mira u svetu – organizovanjem susreta, turnira, takmičenja ili stručnih ekskurzija, sastaju se članovi iz raznih delova sveta, razmenjuju iskustva, upoznaju se s novim idejama služenja i dogovaraju saradnju na humanitarnim projektima.

Glavni ciljevi Odbora za fellowship su informisanje članstva distrikta o aktivnostima pojedinih fellowshipa i podsticanje na povezivanje s prijateljima istih struka, zanimanja i interesa, bilo u smislu profesionalnog i stručnog razvoja ili putem uključivanja u sportske odnosno rekreacijske aktivnosti.

Članstvo u fellowshipu daje dodatnu privlačnost klupskim druženjima i uopšte rotarijanskom prijateljstvu, sticanju trajnih prijateljstava, poboljšava komunikaciju u klubu, ali i šire, u distriktu i u celoj Rotary organizaciji širom sveta, pa daje članstvu u rotarijanskoj porodici dodatnu atraktivnost.

Osim što pripadnicima nudi mogućnost da ostvare svoju strast za pojedinim rekreacijskim aktivnostima i druženjem s Rotarijancima istih sklonosti i razmišljanja, mnoga udruženja omogućuju članovima da iskoriste svoje hobije i veštine da pomažu i služe korisno drugima. Na primer, udruženje rotarijanaca kanuista organizuje čišćenje zagađenih reka, a članovi udruženja rotarijanaca međunarodnih korisnika računara održavaju edukativne seminare za rotarijance i ostale članove njihove lokalne zajednice na kojima ih uče kako koristiti elektronske medije.