Rotary Fellowships

Rotarijanstvo se zasniva na druženju, a kroz različite vidove fellowshipa (udruženja, društva) upravo se podstiče, razvija i jača druženje među Rotarijancima i Rotaraktorima širom zemaljske kugle i na taj način doprinosi širenju razumevanja i mira u svetu.

Fellowship su udruženja, grupe Rotarijanaca i Rotaraktora, koje predstavljaju oblik druženja članova sa zajedničkim interesom u rekreacijskim aktivnostima (sport, hobi) ili ih povezuje sklonost i interes po pitanju struke, zanimanja ili pojedinih programa.   

Učestvovanje u radu pojedinog fellowshipa otvara velike mogućnosti u sklapanju i širenju prijateljstva, razumevanja i mira u svetu – organizovanjem susreta, turnira, takmičenja ili stručnih ekskurzija, sastaju se članovi iz raznih delova sveta, razmenjuju iskustva, upoznaju se s novim idejama služenja i dogovaraju saradnju na humanitarnim projektima.

Ciljevi

Glavni ciljevi Odbora za fellowship  su informisanje članstva distrikta o aktivnostima pojedinih fellowshipa i podsticanje na povezivanje s prijateljima istih struka, zanimanja i  interesa, bilo u smislu profesionalnog i stručnog razvoja ili putem uključivanja u sportske odnosno rekreacijske aktivnosti.

Članstvo u fellowshipu daje dodatnu privlačnost klupskim druženjima i uopšte rotarijanskom prijateljstvu, sticanju trajnih prijateljstava, poboljšava komunikaciju u klubu, ali i šire, u distriktu i u celoj Rotary organizaciji širom sveta, pa daje članstvu u rotarijanskoj porodici dodatnu atraktivnost.

Osim što pripadnicima nudi mogućnost da ostvare svoju strast za pojedinim rekreacijskim aktivnostima i druženjem s Rotarijancima istih sklonosti i razmišljanja, mnoga udruženja omogućuju članovima da iskoriste svoje hobije i veštine da pomažu i služe korisno drugima. Na primer, udruženje rotarijanaca kanuista organizuje čišćenje zagađenih reka, a članovi udruženja rotarijanaca međunarodnih korisnika računara održavaju edukativne seminare za rotarijance i ostale članove njihove lokalne zajednice na kojima ih uče kako koristiti elektronske medije.

Popis ostalih Rotary Fellowships je ovdje.