Protokol „Tolerancija i mir“

Na Distriktnoj konferenciji Hrvatske u Puli guverneri Hrvatske Darko Tipuric, Slovenije i Severne Makedonije Janez Lipec i Srbije i Crne Gore Vladimir Matic potpisali su Protokol „Tolerancija i mir za buducnost naše dece“.