Rotary istorija

Pređi granicu: Rotari iskustva pomažu vam da gradite međunarodnu dobru volju

Rotary istorija

Pređi granicu: Rotari iskustva pomažu vam da gradite međunarodnu dobru volju

Ovaj tekst prati evoluciju Rotari pokreta tokom godina, naglašavajući kako se ime Rotary International nije odmah uspostavilo. Prikazuje osnivanje Nacionalnog udruženja Rotari klubova Amerike 1910. godine, a zatim prelazak Rotarija na međunarodni nivo sa stvaranjem Rotari kluba London 1912. godine.

Rotary International: Evolucija imena i međunarodne dimenzije

Rotary International, ime s kojim smo svi dobro upoznati, nije oduvek bilo na zaglavlju Rotari kluba.

Godine 1910, pet godina nakon osnivanja prvog Rotari kluba u Čikagu, postojeći klubovi, koji su svi bili u Sjedinjenim Američkim Državama, udružili su se kako bi organizovali Nacionalno udruženje Rotari klubova Amerike.

U avgustu 1912, Rotari je prešao Atlantik sa osnivanjem Rotari kluba London. Rotari je već postao internacionalan u aprilu iste godine kada je osnovan Rotari klub Winnipeg, Manitoba, ali klub na drugom kontinentu doneo je Rotariju priznanje kao međukontinentalne organizacije.

Budući članovi londonskog kluba postavljali su pitanja zašto bi se pridružili i plaćali članarine udruženju koje je tada činilo samo američke klubove. Chesley R. Perry, generalni sekretar, ohrabrio ih je da ``zaborave da reč 'nacionalno' stoji u imenu``. Napomenuo je da bi, ako bi Winnipeg, London i drugi postali članovi Rotarija, udruženje ``jednostavno moralo promeniti ime u Međunarodno udruženje``.

Reči Perry-ja pokazale su se tačnim. Nakon osnivanja klubova u Londonu i Winnipeg-u, ime se promenilo u Međunarodno udruženje Rotari klubova. Delegati na Rotari konvenciji 1922. godine skratili su ime u Rotary International i odobrili osnivanje Rotary International u Velikoj Britaniji i Irskoj. Takođe su uveli u Rotary ustav Cilj Rotarija, koji i danas ostaje jednim od naših vodećih principa.