Vesti

Potpisan memorandum o saradnji između Rotari distrikta Srbija i Crna Gora i Udruženja E-Razvoj

Potpisan memorandum o saradnji između Rotari distrikta Srbija i Crna Gora i Udruženja E-Razvoj

Na 75. neformalnom susretu Udruženja E-Razvoj, postignut je značajan korak ka unapređenju saradnje u oblasti tehnološkog razvoja i društvene odgovornosti. Potpisivanjem Memoranduma o saradnji između Udruženja E-Razvoj i Rotary Districta 2483, otvara se prostor za plodnu kooperaciju u različitim oblastima.

Dokument su potpisali Slobodan Krstić, predsednik Udruženja E-Razvoj, i Aleksandar Radojičić, Guverner Rotary Districta 2483, koji je istovremeno član Udruženja E-Razvoj. Ovaj Memorandum označava početak dublje saradnje između ove dve organizacije, sa ciljem podrške inovacijama, tehnološkom napretku i društvenoj odgovornosti u regionu.