Vesti

Potpisan ICC memorandum izmedju Distrikta Srbija i Crna Gora i distrikta Ekvador

Potpisan ICC memorandum izmedju Distrikta Srbija i Crna Gora i distrikta Ekvador

U nedavnoj zvaničnoj poseti Rotary Clubu Stara Pazova, Distriktni guverner Aleksandar Radojičić podelio je sa članovima kluba inspirativne vesti o ostvarenim aktivnostima u distriktu, kao i o ambicioznim planovima za naredni period. Tokom susreta, guverner je takođe članovima predstavio ključne ciljeve Rotary International.

Guverner Radojičić istakao je značaj angažovanja članova kluba u postizanju ciljeva Rotari pokreta, naglašavajući da su dosadašnji uspesi ključni za dalji razvoj i jačanje rotarijanske zajednice. Upoznao je prisutne sa najnovijim dostignućima distrikta, ističući humanitarni karakter Rotari aktivnosti.