Vesti

Poseta Rotary Blood Centru Gurugram

Poseta Rotary Blood Centru Gurugram

Distriktni guverner Aleksandar Radojičić je trenutno u Indiji u sklopu Rotari razmene prijateljstva (RFE) sa klubovima iz distrikta 3141 Mumbai i 3011 Delhi, kao i Inter-Country Committee (ICC) između distrikta 3011 Delhi i distrikta 2483 Srbija i Crna Gora. U okviru ove posete, rotarijanci iz našeg distrikta, vođeni Guvernerom Radojičićem, posetili su Rotary Blood Center u Gurugramu.

Rotary Blood Center u Gurugramu predstavlja izuzetno važnu instituciju za lokalnu zajednicu, koja je rezultat aktivnosti i velikog projekta Rotari klubova iz distrikta 3010 i grada Gurugrama. Pored Guvernera, u poseti su bili i članovi distriktnog tima, uključujući DGE Vladana Mijailovića, ADG Relju Mirovića, DRFEC Dušku Mrvoš, ICC koordinatorku Vesnu Baur i DAC Violetu Marković. Takođe su bili prisutni predsednik RC Čačak Baltz Baur, članovi RC Kotor Aleksandra i Ljiljana Otašević, kao i PP RC Pančevo Mihailo Pupin Zoran Djurdjev.

Ova poseta naše delegacije privukla je pažnju medija i predstavlja važan korak u jačanju međunarodne saradnje i promociji humanitarnih projekata.