Vesti

Poseta Guvernera RC Čačak

 
DIstriktni Guverner Aleksandar Radojičić je boravio u zvaničnoj poseti RC Čačak. Tom prilikom je Predsednik RC Čačak izneo ambiciozne planove kluba za 2023/24 godinu. Sastanku je prisustvovala i Nacionalni ICC koordinator Vesna Baur.