Vesti

Poseta Distriktnog guvernera Srpskoj akademiji nauka i umetnosti (SANU)

Poseta Distriktnog guvernera Srpskoj akademiji nauka i umetnosti (SANU)

Distriktni guverner Aleksandar Radojičić sastao se sa predsednikom Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), akademikom Zoranom Kneževićem, u sklopu inicijative za saradnju između Rotari distrikta Srbija i Crna Gora i ove ugledne naučne institucije. Na sastanku, guverner je predstavio projekte Rotari distrikta, dok je predsednik Knežević informisao guvernera o aktivnostima SANU.

Poseban akcenat stavljen je na ideju da dve organizacije zajedničkim projektima obeleže 210. godišnjicu od rođenja Josifa Pančića, prvog akademika SANU i jednog od najznačajnijih srpskih botaničara. Ovaj predlog naišao je na obostrano pozitivan odgovor, što ukazuje na potencijal za plodnu saradnju u budućnosti.

Sastanku su prisustvovale i PR distrikta Biljana Živković i predsednica RC Passport Milica Mladenović, što je dodatno doprinelo razmeni ideja i uspostavljanju konstruktivnog dijaloga između dve institucije. Ova saradnja otvara nove perspektive za intelektualnu i naučnu razmenu, kao i za realizaciju projekata od šireg značaja za društvo.