Vesti

Poseta Distriktnog guvernera Aleksandra Radojičića Rotari klubovima u Indiji.

Poseta Distriktnog guvernera Aleksandra Radojičića Rotari klubovima u Indiji.

Distriktni guverner Aleksandar Radojičić je u sklopu posete Indiji, koja se odvija u okviru programa Rotary Friendship Exchange (RFE) sa klubovima iz distrikta 3141 Mumbai i 3011 Delhi, kao i Inter-Country Committee (ICC) između distrikta 3011 Delhi i distrikta 2483 Srbija i Crna Gora. U sklopu posete, rotarijanci iz našeg distrikta, predvođeni Guvernerom, bili su gosti RC Gurgaon.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici drugih klubova iz distrikta Delhi. Guverner je predstavio naš distrikt i članove tima za Rotary Friendship Exchange, u kojem su, između ostalih, bili i članovi distriktnog tima: DGE Vladan Mijailović, ADG Relja Mirović, DRFEC Duška Mrvoš, ICC koordinator Vesna Baur i DAC Violeta Marković. Ova poseta predstavlja važan korak u jačanju međunarodne saradnje i razmeni između rotarijanskih distrikata, omogućavajući razmenu ideja, iskustava i projekata.