Politika privatnosti

Ova Politika privatnosti utemeljena na Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) objašnjava koji se lični podaci prikupljaju u vezi s našim aktivnostima, kako te podatke obrađujemo, koristimo i štitimo, u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima. 

NAŠE TEMELJNO NAČELO JE PRIVATNOST I ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Privatnost pojedinaca i zaštita ličnih podataka ljudska su prava. Rotary International Distrikt 2483 preuzeo je dužnost da brine za privatnost pojedinaca čije lične podatke obrađujemo i pohranjujemo.

Rotary International Distrikt 2483 se drži sledećih načela s ciljem zaštite privatnosti svojih članova i svih pojedinaca čije lične podatke prikupljamo u okviru naših aktivnosti:

 • Ne prikupljamo više podataka nego što je neophodno
 • Lične podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene
 • Ne čuvamo lične podatke ako više nije potrebno
 • Ne prodajemo niti javno distribuiramo lične podatke
 • Lične podatke ne šaljemo trećim stranama bez znanja vlasnika ličnih podataka
 • Ne koristimo nikakvu automatizovanu obradu i donošenje odluka niti profiliranje
 • Lične podatke možemo preneti unutar Rotary International zajednice
 • Kontinuirano osiguravamo da se lični podaci sigurno čuvaju.

Važno je pročitati ovu našu Politiku privatnosti i nadamo se da ćete izdvojiti vrijeme i vašu pažnju. Trudili smo se da bude napisana što jasnije i da bude svakom razumljiva, sa željom da zadržimo vaše puno poverenje u način kako postupamo s vašim ličnim podacima.

Ova internetska stranica, kao i naši informacioni sistemi, dizajnirana je sa svrhom usklađenja sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i kontinuirano će se ažurirati u skladu s relevantnim pravnim i regulatornim okvirom zaštite podataka i privatnosti.

​Redovno unapređujemo našu Politiku privatnosti kako bismo unapredili i zaštitu vaših podataka.

Ova Politika privatnosti unaprijeđena je 17.juna 2020. godine.

U slučaju postojanja bilo kojeg pitanja o zaštiti ličnih podataka ili želje za davanjem svojih ideja i preporuka, molimo obratite se na kontakte Službenika za zaštitu podataka Distrikta:

Srdačan pozdrav,
Rotary International Distrikt 2483

OBRAĐIVAČ PODATAKA O LIČNOSTI

Rotary International Distrikt 2483, Požeška 83a, 11000 Belgrade, Serbia je dobrovoljna, samostalna i neprofitna organizacija Rotary klubova na području Srbije i Crne Gore, koji su ujedno i članovi Rotary Internationala, osnovanih radi ostvarenja zajedničkih ciljeva svojih članova, kroz delatnosti koje su propisane Statutom Rotary International Distrikta 2483, te pravilima i programom Rotary Internationala.

U ulozi obrađivača vaših ličnih podataka, Distrikt određuje svrhe i načine obrada vaših lilnih podataka i brine o osiguravanju svih mera sigurnosti vaših ličnih podataka.

KAKO I KOJE VAŠE PODATKE PRIKUPLJAMO I KOLIKO DUGO IH ČUVAMO?

Iako možete koristiti naše web stranice bez davanja bilo kakvih ličnih podataka, nakon što nas kontaktirate putem našeg kontakt obrasca ili putem naših e-mail adresa, Distrikt prikuplja informacije o vama. Tom prilikom prikupljaju se i obrađuju vaši podaci o imenu i prezimenu, organizaciji, email adresi, telefonskom broju, i isti se zadržavaju u Distriktu na rok od najviše 30 dana u svrhe povratnog kontakta i odgovora na upit.

U svrhu potencijalnog zapošljavanja odnosno obrađivanja podataka u okviru otvorenih radnih mesta, obrađujemo vaše podatke za kontakt i vašu biografiju, te vas povratno kontaktiramo o daljim koracima i zaštiti vaših podataka zasebnim obaveštenjem. Na sličan način pristupamo i s podacima koje prikupljamo od potencijalnih učesnika Rotary International programa, pre svega programa razmene mladih (Rotary Youth Exchange program), čije detalje o zaštiti ličnih podataka dajemo putem posebnih obaveštenja o privatnosti.

Za korištenje pojedinih sadržaja naše web stranice koje je omogućeno svim članovima Rotary zajednice unutar Distrikta, morate se registrovati i pri tom nam dati svoje lične podatke (korisničko ime i lozinku) koje pohranjujemo do trenutka valjanosti registracije.

Sadržaj naše web stranice nije namenjen deci mlađoj od 16 godina. Osim uz dozvolu nosioca roditeljskog prava i isključivo za potrebe učestvovanja u međunarodnim Rotary International programima, Distrikt ne prikuplja informacije o deci mlađoj od 16 godina. Ukoliko ste mlađi od 16 godina, molimo ne koristite našu web stranicu za slanje ili objavu vaših ličnih podataka uključujući ime, adresu, broj telefona, e-mail adresu niti bilo koje korisničko ime. U svakom slučaju u kojem vidimo da smo prikupili ili primili lične podatke deteta mlađeg od 16 godina, a bez dozvole nosioca roditeljskog prava, takve podatke ćemo bez odlaganja obrisati. Ukoliko raspolažete informacijom da su do nas došli podaci deteta mlađeg od 16 godina, molimo kontaktirajte nas na rd2483.secretary@gmail.com.

Kada posećujete profile Distrikta na društvenim mrežama, na njih se ne odnosi ova naša Politika privatnosti. Preporučujemo da pročitate uslove zaštite privatnosti svake web stranice i društvene mreže koju posetite, a posebno gde ostavljate podatke.

KOLAČIĆI (COOKIES)

Kolačići su male tekstualne datoteke postavljene na vašem hard disku, koje pomažu u pružanju prilagođavanja sučelja internetskog preglednika. Na primer, kolačići se mogu koristiti za čuvanje podataka o registraciji na internet stranici tako da ih korisnik ne mora ponovno unositi pri narednom posećivanju stranice.

Ako ste zabrinuti u vezi kolačića, većina internet pregledača dozvoljava pojedincima da zabrane kolačiće. Možete postaviti da vaš pregledač ne prihvata kolačiće, a gore navedene web stranice vam daju uputstva kako ukloniti kolačiće iz pregledača i kako u potpunosti koristiti našu web stranicu.

Da bismo ispravno upravljali našom web stranicom mi čuvamo anonimne podatke u našim operativnim sistemima i identifikujemo kategorije posetilaca po pojedinim stavkama kao što su domen i vrsta pregledača, a da pritom ne obrađujemo vaše lične podatke. Ove statistike prijavljuju se agregatno našim upraviteljima internet stranice, sa svrhom osiguranja da naša web stranica pruži najbolje iskustvo za posetioce i kao i pravi izvor potrebnih informacija. Po završetku poseta našoj web stranici, uvek možete izbrisati kolačiće iz svog sistema, ako to želite. Naša web stranica ne prikuplja bilo koji od vaših ličnih podataka unutar kolačića.

OVLAŠĆENI SPOLJNI RUKOVAOCI

Vašim osobnim podacima mogu pristupati drugi rukovalac na način predviđen Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti te na osnovu odgovarajućih ugovora koji osiguravaju visok nivo zaštite ličnih podataka.

Pristup vašim ličnim podacima pružamo ovlašćenim spoljnim rukovaocima u svrhu obrade ličnih podataka za Distrikt na temelju naših izričitih uputa i putem sklopljenih ugovora. Ti su partneri obavezni da strogo poštuju poverljivosi u skladu s ovom Politikom, s ugovorima koje smo s njima sklopili i u skladu sa obavezama iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Naši izabrani spoljni rukovaoci su pre svega osobe i firme koje za nas osiguravaju IT usluge i usluge web hostinga, knjigovodstvene usluge, administrativne usluge i druge usluge u vezi s delovanjem Distrikta.

INFORMACIJSKA SIGURNOST

Kada Distrikt prikuplja informacije o vama, osiguravamo da su vaši lični podaci zaštićeni od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa ličnim podacima koji se prenose, čuvaju ili se na drugi način obrađuju. To se provodi kroz odgovarajuće profesionalne tehničke mere i pomno birane poslovne partnere koji osiguravaju najviši nivo sigurnosti obrade podataka.

Rotary Connect Mobile App

Sve informacije koje su dostupne prijavljenim članovima Rotary Distrikta 2483 su vidljive i na mobilnoj aplikaciji u pojednostavljenom obliku. Mobilna aplikacija nudi 'CheckIn' opciju preko koje se možete locirati i spremiti lokaciju uz vaš profil te je ta GPS lokacija dostupna drugim članovima koji imaju prava prijave na mobilnu aplikaciju. Vaša GPS lokacija je vidljiva maksimalno 24 sata od poslednje 'CheckIn' akcije i uvek je možete obrisati putem mobilne aplikacije u podešavanjima profila. Rotary Connect mobilna aplikacija ne prati lokaciju korisnika osim preko CheckIn opcije i svaki korisnik može izabrati hoće li podeliti svoju lokaciju ili ne.

VAŠA PRAVA

U bilo kojem trenutku slobodni ste nas kontaktirati u svrhu:

 • PRISTUPA svim ličnim podacima koje je Distrikt prikupio o vama,
 • ISPRAVLJANJA ličnih podataka koje Distrikt ima o vama,
 • BRISANJA svih ličnim podataka koje je Distrikt prikupio o vama,
 • OGRANIČAVANJA obrade vaših ličnih podataka od strane Distrikta,
 • PRIGOVORA na obradu vaših ličnih podataka od strane Distrikta, ili
 • ZAHTEVA za vašim ličnim podacima u svrhu prenosa trećoj strani.

Ukoliko želite iskoristiti bilo koje od prethodno navedenih prava, budite slobodni:

Na vaš zahtev ćemo odgovoriti u najkraćem mogućem roku. U slučaju nemogućnosti sigurne potvrde vašeg identiteta bićemo slobodni da zatražimo dodatnu proveru vašeg identiteta.

PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA NADLEŽNOM TELU

U svakom trenutku možete uložiti prigovor nadležnom nadzornom telu, ako smatrate da naša obrada vaših ličnih podataka nije zakonita.

UNAPREĐENJE OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Zadržavamo pravo tekst ove Politike privatnosti povremeno prilagođavati i unapređivati, pre svega u svrhu poštovanja zakonskih promena, odnosno, promena u svrhama i načinima obrade. Međutim, vaša prava koja proizlaze iz ove Politike privatnosti ili iz odgovarajućih zakonskih propisa nećemo ograničavati. U slučaju da dođe do promena koja mogu uticati na vaša prava, o tome ćemo vas obavestiti pravovremeno i na prikladan način.

Poslednja izmjena: 17.06.2020.