Sastanak sa predstavnikom Distrikta u Savetu za pravna pitanja