Peti PETS/SETS seminar održan je u Kotoru

Slika korisnika Aleksandar Budosan
Aleksandar Budosan 4 jun, 2021 - 10:20

Danilo Ljevnaic, guverner Rotary District 2483, DGE Zorica Jestrović, Vladimir Lalosevic, sekretar Distrikta i Branimir Močević, predsednik komiteta za digitalizaciju i komunikaciju učestvovali su na petom u nizu PETS/SETS seminara za Rotary 2021/22 godinu koji je u Hotelu ‘Cattaro’ u Kotoru organizovan za sledeće Rotari klubove: Rotary Club of Bar, Rotary Club Bijelo Polje, Rotary Club Budva, Rotary club Pljevlja, Rotary Club Podgorica, Rotary Club Ulcinj i Rotary Club of Kotor.

Predavači i teme na seminaru su bili:

DGE Zorica Jestrović: Ciljevi Distrikta za 2021/22 godinu

ARRFC PDG Vlada Matić: Članstvo – kako sačuvati i povećati

DG Danilo Ljevnaić: Rotari fondacija

DGE Zorica Jestrović: Koordinatori i asistenti guvernera

DGN Nikola Božić: Uloga predsednika kluba, protokol, vođenje sastanka

DS Vlada Lalošević: Uloga sekretara kluba

CCD&K Branimir Močević: Showcase

DGE Zorica Jestrović: Predstavljanje distriktnih komiteta

Predstavljeni su ciljevi Distrikta 2483 za 2021/2022. godinu od strane distriktnog lideršip tima i održane prezentacije tokom kojih su Rotari klubovi iz Crne Gore dobili smernice i informacije o ulogama dolazećih predsednika i sekretara klubova, koordinatora i asistenta guvernera, protokolu, članstvu i učešću u Rotari fondaciji. Održana je i radionica koju je na temu detaljne razrade svih prioriteta i ciljeva, predloga i sugestija, zatim unošenja ciljeva u Rotary Club Centar i otvaranja korisničkih naloga na My.Rotary.org vodio i Branimir Močević, predsednik komiteta za digitalizaciju i transformaciju.