Obeležena #WorldInteractWeek

Slika korisnika Aleksandar Budosan
Aleksandar Budosan 7 novembar, 2020 - 16:57

#WorldInteractWeek obeležava se svake godine u znak sećanja na osnivanje prvog Interact kluba davne 1962. godine.

Da se podsetimo. Rotary je 1962. godine stvorio Interact, program za mlade ljude od 12 do 18 godina. Od tada je Interact narastao na više od 15.000 klubova u 142 zemlje. Članovi Interact-a volontiraju u svojim zajednicama, uspostavljaju međunarodne veze, razvijaju liderske veštine i sklapaju nova prijateljstva u isto vreme služeći svojim zajednicama i učeći o svetu.

Sem toga Interact pruža priliku mladim ljudima priliku da participiraju, kreiraju i naprave stvarne promene u svojim zajednicama.

Interact klubovi sastaju se najmanje dva puta tokom meseca, a sponzorišu ih lokalni Rotary klubovi. Interact klubovi svake godine organizuju dva projekta, jedan koji ima za cilj da pomaže školi koju članovi pohađaju ili zajednici kojoj pripadaju i jedan koji promoviše razumevanje među narodima. Članovi Rotari klubova podstiču se da budu mentori Interaktorima dok sprovode projekte i razvijaju liderske veštine.

#WorldInteractWeek je izvrsna prilika za klubove da reklamiraju, promovišu i informišu zajednicu o radu koji su postigli njegovi članovi.

Obeležavajući ovu nedelju Interaktori iz Sremske Mitrovice donirali su hranu za napuštene životinje, a zatim su u cilju promocije Interacta vršnjacima delili letke i zaštitne maske i sa njima razgovarali o svom Interact iskustvu.