Nagrade članovima Lideršip tima

Slika korisnika Aleksandar Budosan
Aleksandar Budosan 5 mart, 2021 - 11:47

Na kraju manifestacije Guverner Distrikta Danilo Ljevnaić nagradio je PHF priznanjima i značkama distriktnog sekretara Vladimira Laloševića i člana Public image i Lideršip tima zaduženog za digitalizaciju Aleksandra Budošana za izuzetnu pomoć i podršku koju su mu pružili u radu.

Kao što je i obećao, Guverener je proglasio i najboljeg koordinatora i Asistenta Guvernera za dosadašnji rad i to Vladana Mijailovića iz Rotari kluba Bor koji je koordinator za 10 klubova u Distriktu.

Vladan Mijailović je pripremio i učestvovao u guvernerskim posetama za svojih 8 klubova (poseta za dva preostala kluba biće kada uslovi zbog pandemije to dozvole) i u stalnom kontaktu sa predsednicima ovih klubova pružio im značajnu pomoć u njihovom radu.

Posebno se angažovao u radu svog RC Bor koji je u ovoj rotarijanskoj godini primio 4 nova člana, formirao Inicijativnu grupu za osnivanje Satelit kluba u Negotinu, platio članarine za RI i Distrikt, uplatio 4 PHF značke, pokrenuo svoj Global Grant “Godine uzleta” za opremanje 26 vrtića u Srbiji uz učešće Rotari kluba Bor u 3 Global Granta drugih klubova.