Izbor Distriktnog Guvernera RD2483 za 2023/24 godinu

Slika korisnika Aleksandar Budosan
Aleksandar Budosan 22 april, 2021 - 22:52

Poštovani članovi RD2483 u Covid godini, obaveštavam Vas da su do krajnjeg roka za prijavu kandidata za izbor Distriktnog Guvernera RD2483 za 2023/24 godinu, a to je 21.04.2021. u 15h stigle dve prijave: Vladan Mijailović, član Rotari kluba Bor i Aleksandar Radojičić, član Rotari kluba Beograd Skadarlija. Izborna komisija je utvrdila ispravnost pristiglih prijava. 
Izbornu komisiju čini sledeći sastav: Predsednik izbornekomisije, PDG Vigor Majić, RC Valjevo Član izborne komisije, Svetlana Knežević, RC Novi Sad Dunav Član izborne komisije, Ivan Hireš, RC Senta

Glasački listići su poslati svim klubovima u RD2483 na adrese dostavljene  ADG-ovima. Glasanje počinje 26.04.2021. godine i  završava se zaključno sa 11.05.2021. godine. Rok za pristizanje glasačkih listića u zapečaćenim kovertama je 18.05.2021. godine do 14h.