Dogovoreno uključivanje Rotari zajednice u projekte građanske nauke koje vodi Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković" u Beogradu

Slika korisnika Aleksandar Budosan
Aleksandar Budosan 28 septembar, 2022 - 23:30

Saradnja sa akademskim institucijama je važna kako bi Rotari organizacija kroz društveni dijalog sa drugim važnim akterima prepoznala potrebe zajednice i pomogla u njenom razvoju. U razgovoru sa prof. dr Aleksandrom Jerkovim, upravnikom Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković" u Beogradu, guverner Rotari Distrikta Nikola Božić, u utorak 19. septembra je razmatrao potencijalne oblasti saradnje i zajedničkog delovanja. Dogovoreno je uključivanje Rotari zajednice u projekte građanske nauke koje vodi ova Institucija, kao i potpisivanje Memoranduma o saradnji sa definisanjem dugoročnih ciljeva.