Rotex

Što je Rotex?

Rotex klubovi danas u svijetu predstavljaju relativno novi koncept djelovanja, s time da isti okupljaju one mlade ljude koji su u jednoj fazi svoga života sudjelovali u barem jednom od brojnih Rotary programa za mlade. Za hrvatske prilike možemo reći da su to oni mladi ljudi koji su sudjelovali u programima dugoročne razmjene (LTE), kratkoročne razmjene (STE), na Rotary kampovima, na RYLA, u sklopu GSE, ili su bili ili još uvijek jesu članovi Rotaract i Interact klubova. To su mladi ljudi koji su kroz svoje sudjelovanje u navedenim Rotary programima stekli neprocjenjiva iskustva, koja su ih obogatila, i oni su danas spremni svoje znanje, vrijeme i energiju uložiti u Rotary, kroz svoj angažman u Rotex klubovima.

Koji su ciljevi Rotexa?

Glavni cilj Rotex klubova diljem svijeta je stajati na raspolaganju Rotary zajednici u cjelini i Rotary klubovima pojedinačno u odnosu na rad s mladima. Pomoć se ogleda u pripremi mladih ljudi iz Hrvatske za sudjelovanje u navedenim programima, i u pomoći mladima iz ostatka svijeta da se čim bolje snađu u Srbiji i Crnoj Gori kao novoj sredini, te da što uspješnije svladaju hrvatski jezik, kulturu i običaje.