Vesti

Nacionalni Rotary day Crne Gore

Za izuzetan doprinos Rotariju u našem distriktu, u mesecu avgustu guverner Distrikta 2483 Aleksandar Radojičić nominuje: RC Budva i predsednika Peru Duletića za organizaciju manifestacije “Nacionalni Rotary day Crne Gore” na kojoj su prikupljena sredstva donirana u humanitarne svrhe.