Vesti

Na konvenciji u Singapuru je potpisan ICC (inter country committee) sporazum

Na konvenciji u Singapuru je potpisan ICC (inter country committee) sporazum

Na Rotari konvenciji u Singapuru, distriktni guverner Aleksandar Radojičić učestvovao je na ICC (Inter Country Committee) Peace forumu. Tom prilikom, guverner Radojičić je potpisao sporazum o saradnji između distrikta Srbija i Crna Gora i distrikta Južna Afrika, Botswana, Mozambik i Eswatini.

Ovaj sporazum predstavlja značajan korak za naš distrikt u pravcu međunarodne saradnje, otvarajući vrata za zajedničke projekte sa klubovima iz Afrike. Sporazum će omogućiti razmenu iskustava, resursa i ideja, čime će se dodatno unaprediti naši napori ka promovisanju mira i održivog razvoja na globalnom nivou.