Aleksandar Budošan
3 days ago
Naslovna » Vesti » Radojičić: Distrikt Srbija i Crna » Radojičić: Distrikt Srbija i Crna Gora potpisao sporazume sa Južnom
3 days ago
Naslovna » Vesti » Proslava 10 godina od osnivanja » Proslava 10 godina od osnivanja RC Novi Sad Alma Mons
3 days ago
Naslovna » Vesti » RK Novi Sad Dunav je » RK Novi Sad Dunav je održao 17-ti, tradicionalni “Food contest”
3 days ago
Naslovna » Vesti » Rotary Distrikt 2483 bogatiji za » Rotary Distrikt 2483 bogatiji za još jedan klub: Osnovan Rotary
7 days ago
Naslovna » Vesti » Humanitarna modna revija u organizaciji » Humanitarna modna revija u organizaciji RC Beograd Kalemegdan Distriktni guverner
7 days ago
Naslovna » Vesti » Regionalni Grant project seminar u » Regionalni Grant project seminar u organizaciji Rotary international U Beogradu
1 week ago
Rotary istorija Preko granica: Iskustva iz Rotarija pomažu vam da izgradite međunarodnu dobru volju Rotary International, ime koje nam je
1 week ago
Rotary istorija Čuvanje uspomena na putovanje Pola Harisa po Centralnoj i Južnoj Americi Prošli i sadašnji članovi Rotarija izuzetno cene
1 week ago
Rotary istorija Rotari ima dva zvanična mota Artur Frederik Šeldon, rotarijanac čiji je govor na konvenciji inspirisao sekundarni moto Rotarija,
1 week ago
Naslovna » Vesti » Predstavnici Rotari kluba iz Čikaga » Predstavnici Rotari kluba iz Čikaga posetili Golubinačke đake Rotari klubovi