Vesti

Još jedan nosilac PHF priznanja

Guverner distrikta 2483 Nikola Božić uručio je Borisu Postovniku PHF priznanje za novčanu donaciju u Rotari fondaciju.
Rotari fondacija pomaže unapređenju odnosa i dobre volje među ljudima iz celog sveta, putem značajnih projekata na poboljšanju zdravlja, kvalitetnog obrazovanja, životne sredine i ublažavanju siromaśtva.
Od kada je osnovana, pre viśe od 100 godina, fondacija je uložila viśe od 4 milijarde dolara na održive projekte koji menjaju život.
Ponosni smo na činjenicu da naś klub nastavlja tradiciju 100% PHF kluba