Rotary programi

Interakt klubovi

Rotary programi

Interact klubovi: Mladi lideri koji transformišu zajednice
kroz služenje i internacionalnu povezanost

Rotary veruje u razvoj sledeće generacije lidera. Njihovi programi pomažu mladim liderima da izgrade veštine vođstva, prošire obrazovanje i shvate vrednost služenja. Ohrabruje se preduzimanje akcija, izgradnja internacionalnog razumevanja i stvaranje novih prijateljstava širom sveta.

Izazov, učenje, Zajedništvo: Interact Klubovi kao Mesto Razvoja Mladih Lidera

Interact klubovi, deo globalne mreže Rotary International, predstavljaju dinamičnu platformu za razvoj mladih lidera koji žele da ostvaruju pozitivan uticaj na svoje zajednice i šire. Ovi klubovi okupljaju mlade ljude uzrasta od 12 do 18 godina sa ciljem razvijanja veština liderstva i promovisanja vrednosti ``Služenja iznad Svega``. Kroz raznovrsne projekte i aktivnosti, Interact pruža ne samo priliku za lični razvoj već i za izgradnju međunarodnih veza i razumevanje različitih kultura.

Koristi uključuju povezivanje sa liderima u lokalnim zajednicama i širom sveta, razvoj komunikacionih i rešavanja problema veština, postizanje uloge lidera u školi i zajednici, kao i stvaranje dugotrajnih prijateljstava. Ovi ciljevi postižu se kroz sprovođenje najmanje dva projekta godišnje, jednog usmerenog ka unapređenju lokalne sredine i drugog ka promovisanju internacionalnog razumevanja.

Interact klubovi se organizuju pod mentorskom podrškom Rotari klubova, koji pružaju smernice i podršku mladima tokom sprovođenja projekata i razvoja liderstva. Ovo partnerstvo omogućava mladima da steknu praktično iskustvo u rešavanju stvarnih problema i promoviše ideju globalnog državljanstva.

Proslavljanje globalnog uticaja Interact-a deo je manifestacija poput Svetske Nedelje Interact-a, Interact Video Nagrada, Rotari Mladog Dana u Ujedinjenim Nacijama i Globalnog Dana Mladih u Službi. Kroz ove događaje, mladi lideri imaju priliku da podele svoje dostignuće, razmene iskustva i inspirišu druge širom sveta.

Mladi zainteresovani za pridruživanje Interact klubu mogu proveriti dostupnost ovog programa u svojim školama ili kontaktirati lokalne Rotari klubove. Klubovi pružaju prostor za mlade da se sastaju, razvijaju projekte, uče i zabavljaju, sve sa ciljem izgradnje lidera koji će, kroz svoje delovanje, doprineti pozitivnim promenama u svetu. Prateći aktivnosti Interact klubova na društvenim mrežama, poput Facebook-a, mladi mogu dobiti uvid u raznovrsne načine na koje ovi lideri kroz služenje i zajedničke projekte stvaraju pozitivnu razliku u svojim lokalnim zajednicama i šire.