Vesti

Guvernersko pismo 03

Drage Rotarijanke i Rotarijanci,
Nova “Create Hope in the World” godina je zaista krenula aktivno, sa puno elana i pozitivnih vibracija.
U svom dosadašnjem obilasku klubova mnogo dobre energije i rotarijanskog duha. Članovi i rukovodstva klubova su kreativni, motivisani sa izrazitim liderskim osobinama.
Akcenat u toku leta je na druženju, ali veliki broj klubova već planira ili implementira ozbiljne servisne, ali i velike projekte.
Još jedna stvar me čini veoma ponosnim, a to je odziv naših klubova za pomoć ugroženima nakon velikIh vremenskih nepogoda koje su zadesile Sloveniju. Blizu polovine klubova se odazvalo pozivu i pokazalo da smo rotarijanci velikog srca.
Sve ovo me veoma ohrabruje i daje mi nadu da ćemo ispuniti sve naše ciljeve kako bi doneli nadu onima kojima je to neophodno.
Mesec Septembar je u Rotariju posvećen osnovnom obrazovanju i pismenosti.
Bazična potreba svakog društva je da stanovništvo bude obrazovano i pismeno. Na našim prostorima je i dalje veliki broj nepismenih i onih koji nemaju potpuno osnovno obrazovanje. Građani koji su nepismeni ili nemaju osnovno obrazovanje nisu u mogućnosti da ostvare svoja prava i normalno funkcionišu u društvu. Njihova mogućnost zapošljavanja je svedena na minimum ili u najboljem slučaju na fizičke, slabo plaćene poslove. Rezultat toga je da sebi i porodici ne mogu da obezbede adekvatnu zdravstvenu zaštitu i materijalnu egzistenciju što ih dovodi u poziciju da zavise od socijalne pomoći države. U svakom aspektu svog života oni postaju marginalizovani.
Rotari je ovaj problem prepoznao i ovu temu uvrstio u oblasti na koje se fokusira pa preporučujem i da je klubovi uvrste u svoje aktivnosti. Najbolje je raditi projekte  uz podršku i kooperaciju sa lokalnom samoupravom.
Ako “danas” motivišemo mlade da se obrazuju u narednim godinama ćemo imati manje materijalno ugroženog stanovništva i još mnogo benefita za društvo u ostalim aspektima socijalnog i društveno odgvornog ponašanja.
Na kraju bih ponovo citirao jednog od mojih omiljenih mislilaca i filozofa:
“Ako imamo moć da nešto učinimo, onda je isto tako u našoj moći da to ne učinimo.”
Razmislite šta je to što svako od nas  može da učini kako ne bismo razmišljali o tome zašto nismo učinili.
 
Vaš u Rotariju,
Distrikt Guverner
Aleksandar Radojičić