Vesti

Guvernerska poseta Rotari klubu Kikinda

Dana 4. jula 2018.godine Guverner Distrikta Vladimir Matić realizovao je svoju prvu guvernersku posetu klubu i to Rotari klubu Kikinda. Sastanak je organizovan u dva dela. U prvom delu održan je sastanak sa članovima Upravnog odbora na kome su razmotrena pitanja iz Upitnika a u drugom delu sa članovima kluba prodiskutovani su zaključci sa Upravnog odbora.
Najvažniji zaključci sa guvernerske posete Rotari klubu Kikinda su:

povećanje broja članova minimum za dva člana
realizacija barem dva projekta (tradicionalna dodela stipendija i uručenje 10 računara školama u Kikindi)
sagledavanje mogućnosti za pokretanje Global Granta u ovoj rotarijanskoj godini
finalizacija postupka za 5 PHF priznanja za članove kluba i podrška akciji „4 x 250 dolara“ za još dba PHF-a
organizovanje „Rotari dana“, dan pre „Dana ludaje“ i tada organizovati projekciju filma i promociju knjige o slabovidom maratoncu Goranu Nikoliću i uručiti računare za škole u Kikindi
klub će uplatiti 5 dolara po članu za Polio Plus u oktobru 2018.godine i 10 dolara za Anual Fond u ferbuaru mesecu 2019. godine
klub će ispitati mogućnost formiranja Interakt kluba u Kikindi
dogovoreno je da se ponovo intenzivira saradnja i projekti sa graničnik klubovima iz Rumunije i Mađarske.