Vesti

GUVERNER NIKOLA BOŽIĆ ZVANIČNO POSJETIO ROTARI KLUB KOTOR

Guverner Rotari Distrikta 2483 Nikola Božić boravio je 17.08. u zvaničnoj posjeti Rotari Klubu Kotor. 
Početak posjete bio je posvećen susretu sa predstavnicima Bokeljske mornarice Kotor Antunom Sbutegom, Aleksandrom Denderom i Branom Maslovarom. Ovo je bila prilika za predstavljanje organizacije i razgovor na temu planirane akcije RC Kotor koja se odnosi na nabavku 2 nove odore za mornaricu nakon čega je uslijedio obilazak službenog prostora. Guverneru i članovima kotorskog Rotari kluba uručene su monografije „Bokeljska mornarica, nematerijalna kulturna baština čovječanstva“ prof. dr Antuna Sbutege, autora monografije i admirala Mornarice.
Posjeta Guvernera RD 2483 Nikole Božića bila je prilika za posjetu lokalnoj samoupravi i susret sa Predsjednikom Opštine Kotor Vladimirom Jokićem i saradnicima u okviru koje je Guverner Božić predstavio ciljeve i aktivnosti Rotari pokreta i Distrikta 2483 i mogućnosti za pomoć lokalnim zajednicama preko projekata Rotari fondacije. Predsjednik Rotari kluba Kotor Janko Racković predstavio je aktivnosti RC Kotor u prethodnom periodu koje su obuhvatale pomoć medicinskim ustanovama, osnovnim školama, sportskim klubovima i lokalnim inicijativama. Članovi Rotari kluba Kotor predstavili su inicijativu pod nazivom ‘Rotarijanci svom gradu’ koja se planira za naredni period a odnosi se na uredjenje dijela javne površine u opštini u saradnji sa lokalnom samoupravom.
Predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić pozdravio je inicijativu i dosadašnje akcije Rotari kluba Kotor izrazivši spremnost lokalne samouprave da pruži podršku ovoj i sličnim inicijativama koje donose dobrobit lokalnoj zajednici. Guverner Božić istakao je značaj djelovanja Rotari klubova i neophodnost uspostavljanja partnerskog odnosa izmedju klubova i lokalnih samouprava u zajedničkim naporima za poboljšanje kvaliteta života gradjana tamo gdje postoji prostor za dodatnu podršku grada. Predsjedniku Jokiću i Potpredsjednicima Siniši Kovačeviću i Nebojši Ševaljeviću takodje je predstavljen koncept globalnih grantova Rotari fondacije i predlog projekta koji Rotari klub Kotor planira kandidovati za finansijsku podršku.
Guverner Božić  je u okviru posjete Rotari klubu Kotor obišao Institut za biologiju mora Kotor i Akvarijum Boka. Ovom prilikom sastao se sa direktorom Akvarijuma dr Mirkom Djurovićem povodom nedavno realizovane akcije “Morski svijet djeci Kotora i Tivta”.
Zvaničan sastanak članova Rotari kluba kotor sa guvernerom Božićem održan je u hotelu ‘Cattaro’. Predstavljeni su ciljevi i plan rada RC Kotor za 2022/23 godinu, razmotrene teme i cilj projektnog predloga RC Kotor za Globalni grant. Ovo je bila prilika da se rezimiraju zaključci sa sastanaka održanih tokom guvernerske posjete, obraćanje guvernera Distrikta 2483 članovima RC Kotor i tradicionalnu razmjenu zastavica.