Vesti

Distriktni Guverner Aleksandar Radojičić je u okviru posete Indiji potpisao ICC memorandum sa distriktima Delhi 3011 i 3012

Distriktni Guverner Aleksandar Radojičić je u okviru posete Indiji potpisao ICC memorandum sa distriktima Delhi 3011 i 3012

U okviru posete Indiji, Distriktni Guverner Aleksandar Radojičić je zajedno sa svojim timom, koji su činili ICC koordinatorka Vesna Baur i predsednica ICC komiteta za Indiju-Srbiju i Crnu Goru Duška Mrvoš, potpisao ICC memorandum sa distriktima Delhi 3011 i 3012. Ovaj važan korak u jačanju međunarodne saradnje između rotarijanskih distrikata obeležen je u ambasadi Republike Srbije u Indiji u prisustvu rotarijanaca iz obe zemlje.

Memorandum su takođe potpisali DG Jeetender Gupta, Sushil Kuhrana, Deepak Thalvar i Mohamed Ghamam, koji su predstavljali distrikte iz Delhija. Prisustvo zamenika šefa misije Republike Srbije u Indiji, Lazara Vukadinovića, dodatno je naglasilo značaj ovog događaja.

Potpisivanje ovog sporazuma predstavlja još jedan korak napred u izgradnji međunarodne saradnje i promociji mira u svetu, pružajući priliku za razmenu ideja, resursa i projekata između rotarijanskih distrikata u Indiji, Srbiji i Crnoj Gori.