Rotary istorija

Čuvanje uspomena na putovanje Pola Harisa po Centralnoj i Južnoj Americi

Rotary istorija

Čuvanje uspomena na putovanje Pola Harisa po Centralnoj i Južnoj Americi

Prošli i sadašnji članovi Rotarija izuzetno cene Pola Harisa zbog njegove uloge kao osnivača Rotarija i njegove vizije za negovanje prijateljstva i međunarodnog razumevanja. Arhiva Rotarija sadrži pisma i poklone koje su članovi slali Harisu tokom njegovog života, odražavajući to divljenje.

Rotary International je posvećen očuvanju nasleđa Rotarija i odavanju počasti ključnim ličnostima u našoj istoriji. Ovo postižemo kroz izgradnju i održavanje arhiva koje tačno i efikasno dokumentuju istoriju Rotarija. Kao deo ovog napora, arhivisti u Svetskoj centrali Rotarija u Evanstonu, Ilinois, SAD, sarađivali su sa profesionalnim konzervatorom papira na tretmanu četiri ručno izrađena poklona za Pola Harisa.

Sva četiri dokumenta su delimično očišćena suvim postupkom koji uklanja površinsku prljavštinu. Pre nego što su smešteni u specijalno izrađene zaštitne matove kao mera očuvanja, tri predmeta od pergamenta su prošla dodatnu konzervaciju kako bi se rastegli i izravnali nakon što su bili urolani nepoznat broj godina. Konzervacija jednog dokumenta od papira uključivala je popravku cepanja japanskim tkivnim papirom i pastom od pšeničnog skroba.

Harisova poseta lučkom gradu Gvajakilu u Ekvadoru bila je obeležena od strane Rotari klubova iz Kuenke i Riobambe sa prelepim ilustrovanim porukama koje sadrže ručno oslikane nacionalne i kulturne simbole.

U januaru 1936. godine, Haris i njegova supruga Džin krenuli su na tromesečno putovanje u Panamu i nekoliko južnoameričkih zemalja, gde su se sastajali sa brojnim klubovima. Nekoliko članova se pridružilo Harisovima, upoznavajući ih sa lokalnim običajima i ljudima, pružajući pomoć u jeziku.

Guverner distrikta Cesar Andrade, iz Rotari kluba Gvajakil, Ekvador, pridružio im se u Kolumbiji i ponovo u svojoj domovini. Haimi Linares iz Rotari kluba Lima, pridružio se Harisovima dok su posećivali klubove u Peruu i Čileu, objašnjavajući da će mu to biti prilika da vežba svoj engleski. Rotarijanac Armando Pereira, koji će kasnije postati predsednik RI, pratio ih je tokom većeg dela njihovog boravka u Brazilu.