Vesti

BarInfo: Zajedničkim aktivnostima u korist i za potrebe građana

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević, guverner Rotary Districta 2483 za Srbiju i Crnu Goru Nikola Božić i predsjednica Rotary kluba Bar Anita Radulović potpisali su danas sporazum o saradnji. 
Sporazum je potpisan na temelju zajedničkih vrijednosti i ciljeva i spremnosti da se djeluje u korist i za dobrobit lokalne zajednice i svakog građanina.

Saradnja se odnosi na unaprijeđenje i poboljšanje zaštite i očuvanja životne sredine, podršku obrazovanju, te razvijanju lokalne ekonomije. U narednom periodu će se konkretizovati kroz organizovanje zajedničkih donatorskih projekata i aktivnosti, podršku global grantovima i održavanju seminara i radionica.
Predsjednik Opštine Dušan Raičević je istakao da je ovo nastavak uspješne saradnje lokalne uprave sa Rotary klubom Bar, uz podršku Rotary Districta 2483 predstavlja temelj za sve buduće zajedničke aktivnosti sa posebnim akcentom na apliciranje za global grantove, koji za cilj imaju privlačenje finansijskih sredstava i realizaciju projekata u raznim oblastima od interesa za lokalnu zajednicu.

„Ovo je rijedak ali odličan primjer dobre saradnje lokalne uprave sa Rotary klubom i u tom pravcu puna podrška i zahvalnost jer je globalna tendencija rotarija da stavara partnerstva sa predstavnicima lokalnih vlasti, civilinim sektorom, nevladinim organizacijama, pomažući tako lokalnu zajednicu,“ rekao je guverner Rotary Districta 2483 Nikola Božić.
U prethodnom periodu Opština je podržala projekat Rotary kluba Global grant „Udahni život“, koji je za cilj imao edukaciju i donaciju neophodnih medicinskih aparata Bolnici u Baru i Kliničkom centru Crne Gore za prevenciju i borbu protiv preeklampsije i eklampsije – najznačajnijih trudničko-porodiljskih komplikacija, a u maju ove godine učestvovala u dječjoj humanitarnoj akciji „Suviše mali da možemo sami“, kada su prikupljana sredstva za Centar za neonatologiju u Institutu za bolesti djece u Podgorici.