Vesti

Distriktne pohvale za mesec jun

Distriktne pohvale za mesec jun

Za izuzetan doprinos Rotariju u našem distriktu, u mesecu junu pohvale zaslužuju:

  • RK Novi Sad Alma Mons i predsednik Aleksandar Dobromirov za organizaciju akcije “Više od vina – najbolje od dekade”. Prikupljeno je 6.700.000 RSD za projekte u zajednici. Ova sredstva biće raspoređena za dva važna projekta u zajednici: idejni projekat parternog uređenja trga kod Galerije Matice Srpske, kao i medijsku kampanju za podizanje svesti o neophodnosti vakcinacije devojčica protiv HPV virusa i ranog otkrivanja kancera testisa kod dečaka.
  • RK Niš Centar i predsednik Spasoje Milovanović za distriktni grant Interaktivni digitalni saradnik za Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu.
  • RK Ruma i predsednica Vesna Samardžija za distriktni grant Projekat izrade i postavke biste Atanasija Stojkovića.
  • RK Beograd Dunav i predsednik Miroslav Krmpotić za akciju Rotari na točkovima, gde su prikupljana sredstva namenjena za stipendije za decu nastradalih rudara u RMU Soko