Test četiri pitanja

Test četiri pitanja osmislio je Rotarijanac Herbert J. Tejlor 1932 godine. Ovaj etički kodeks od 24 reči (na engleskom jeziku), koji su zaposleni u njegovoj firmi morali da poštuju u svom poslovanju i profesiji, Rotary je 1943. godine usvojio i preveo ga na preko 100 jezika, a štampao preko 1000 različitih izdanja o Testu četiri pitanja.

  1. Da li je istina?
  2. Da li je pošteno prema svima?
  3. Da li gradi dobru volju volju i prijateljstvo?
  4. Da li je korisno za sve?